Vi bevarer din lokale friskole​

​Historien om Klovborg Friskole

Som noget helt grundlæggende bygger Klovborg Friskole, og den måde vi lever og omgås vores skole på, på principper som blev fastlagt i 1800 tallet af de to danske filosoffer Kristen Kold og N.F.S. Grundtvig. Deres tanker og ideer giver anledning til at tænke, hvordan det relaterer til vores hverdag. Du kan her læse mere om nogle af de ting, som disse to spændende herrer tænkte.​

​Grundtvig

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (8. september 1783 - 2. september 1872) var en dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulær biskop, filolog, skolemand og politiker. Han lægger navn til Grundtvigianismen og var initiativtager til folkehøjskolen. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv.

Han virkede i den periode, man kalder den danske guldalder, dvs. en periode hvor der inden for al videnskab, kunst og filosofi skete en utrolig udvikling i Danmark. Tænk bare på folk som: H.C. Andersen, Adam Öhlenschläger, Søren Kierkegaard, H.C. Ørsted og Bertel Thorvaldsen. 

Grundtvig skrev mere end nogen anden dansk digter nogensinde har gjort. Han skrev om alt fra religion og filosofi over politik og samfundsforhold til pædagogik og skoleforhold - og hans tanker inspirerede til en samfundsudvikling og udvikling inden for skole og kirke, som gjorde Danmark til noget særligt både samfundsmæssigt og skolemæssigt.

Kold​

Christen Kold eller Kresten Kold (født 29. marts 1816, død 6. april 1870) var en dansk lærer, der var en pioner inden for højskole- og friskolebevægelsen.
Han var søn af en skomager, Mikkel Christensen Kold, fra Thisted.

I 1831 startede han som omgangslærer i Fårtoft lidt øst for Thisted. Kort efter blev han huslærer på gården Kovstrup i Sønderhå i Midtthy, hvor han underviste proprietærens børn. I nabosognet Snedsted gik han herefter på seminariet.
En anden påvirkning kom fra datidens gudelige vækkelser gennem bekendtskabet med lægprædikanten Peder Larsen Skræppenborg. For Kold gjaldt det, at der skulle være frihed i skole- og trosspørgsmål. Det bragte ham i modsætningsforhold til den offentlige skole og forhindrede ham i en årrække i at få ansættelse som lærer. Han nægtede at lære eleverne Balles Lærebog udenad. I stedet gjorde han den mundtlige fortælling til den vigtigste metode i undervisningen.
Da han ikke kunne få arbejde som lærer i Danmark, levede han fra 1842 til 1847 i Smyrna i Tyrkiet. Da han kom hjem, fik han ansættelse som huslærer hos den grundtvigske pastor C.F. Hassenfeldt i Holmsland præstegård i Vestjylland, hvor han kunne udfolde sine skoletanker i undervisningen af præstens børn.
Han åbnede i 1851 Danmarks første højskole i Ryslinge på Fyn og i 1852 Danmarks første friskole. Han var påvirket af N.F.S. Grundtvig og førte i praksis Grundtvigs skoletanker ud i livet.
I 1850 beskrev Kold sine skoletanker i Bogen om Børneskolen.
Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse af omkring 100 friskoler på Fyn og Sjælland.

Grundtvig og Kold havde - både i forhold til dengang og nu - mange originale tanker om menneskeliv og skole, og de har i de mere end 150 år, der er gået, siden de blev tænkt, været til stor inspiration for skolesystemet i Danmark.

​​

"Ethvert menneske er unikt, skabt i Guds billede og et eksperiment af støv og ånd."
Det betyder, at mennesket er noget helt særligt i forhold til andre skabninger (dyr og planter) - det har evnen til at tale og skabe bevidsthed om sig selv og om før, nu og fremtid. Men ethvert menneske er også i sig selv noget særligt og værdifuldt - noget unikt - som dog ikke er forudbestemt fra fødslen, men som netop er et eksperiment, der kan ende mange forskellige steder afhængigt af arv og miljø og den enkeltes valg i livet.

"Mennesket kan kun finde ind til det unikke hos sig selv ved at spejle sig i fællesskabet, som det former sig aktuelt og har formet sig historisk."

Der er på den måde et nært, identitetsmæssigt forhold mellem den enkelte og fællesskabet. Vi må derfor søge de andre og de andre må søge os. Vi må stille os til rådighed for hinanden som ”spejle”. Lukker vi os ude - eller lukker vi nogen ude, finder vi ikke ind til, hvem vi selv er og ønsker at være.​​

Kontakt

​Telefon: 4056 1386

E-mail: halo@fiberpost.dk

Find os

Skadevej 10
8765 Klovborg 

Samarbejde

Klovborg Friskole

www.klovborgnet.dk - byens borgere