Vi bevarer din lokale friskole​

Skrot- og dåseindsamling

En væsentlig del af foreningens indtægter stammer fra salg af gammelt jern og dåser. Øl- og sodavandsdåser (dog ikke konservesdåser og lign.) kan afleveres i klare sække på Skadevej 10, 8765 Klovborg.
Gammelt jern kan afleveres i containeren bag gården på Sønderdalvej 8 og i containeren på Skadevej 10.

Toiletter

Det første store projekt, som skrotindsamlingen bidrog til var, at Klovborg Friskole fik nye flotte toiletter.​ Denne skrotindsamling var også grundlaget for etableringen af Klovborg Friskoles Venner i 2008.

​Multihus

Byens multihus kan bruges af friskolen til undervisning, til aktiviteter i SFO og af alle andre, der har lyst til udeliv.

Multibane

Et andet stort projekt har været etablering af en multibane med kunstgræs i Klovborg. Banen ligger på Klovborg Friskoles areal og alle byens børn og unge kan bruge banen.​​

Legeplads

Det seneste store projekt har været etablering af legeplads område ligeledes på friskolens areal til glæde og gavn for hele byen.

Skrot​

Specialopgave

En specialopgave blev også løst - nedbrydning af en 8 meter høj skorsten.

Hvis I har større mængde skrot, I vil af med så kontakt Lars Ole Godskesen, tlf. 40561386 og vær med til at støtte et godt formål.

KFV takker alle, der har bidraget med skrot og TAK til alle forældre, som har bidraget med arbejdskraft og maskinel - uden jer kunne intet lade sig gøre!​

 

Kontakt

​Telefon: 4056 1386

E-mail: halo@fiberpost.dk

Find os

Skadevej 10
8765 Klovborg 

Samarbejde

Klovborg Friskole

www.klovborgnet.dk - byens borgere