Vi bevarer din lokale friskole​

Vennernes Telt​

Klovborg Friskoles Venner har et telt. Hvis du er en forening, der er hjemmehørende i Klovborg eller omegn, kan du kvit og frit låne teltet.
Teltet skal hentes og afleveres på Klovborg Friskole.

Depositum

Der skal lægges et depositum på 2000 kr, og teltet skal afleveres sammenpakket og tørret. Se reglement herunder. 

Teltet lånes ved henvendelse til Lars Ole Godskesen, 40561386.​

​Reglement for teltet:

§1: Teltet kan lånes gratis af foreninger til foreningsformål. Teltet kan ikke lånes privat eller til erhvervsmæssige formål.

§2: Der betales et depositum på 2000 kroner som sikkerhed for at teltet leveres tilbage i henhold til dette reglement. Depositum kan eventuelt stilles som en 

garanti, så der ikke behøver at blive flyttet penge frem og tilbage.

§3: Teltet skal opstilles og monteres korrekt. Hvis der er risiko for kraftig blæst, skal teltet sikres med stormpløkker, så der undgås skade på teltet.

§4: Man kan kun låne hele teltet og ikke nøjes med dele. Skal hele teltet ikke anvendes, må man opbevare de ikke opslåede dele til endelig aflevering.

§5: Det er lånerens ansvar at teltet er tørt ved aflevering. Pilles teltet vådt ned, skal det bredes ud og tørres inden for 24 timer, da der ellers kommer mug på teltet. Er teltet ikke tørt ved aflevering, bortfalder depositum.

§6: Hvis der sker skade på teltet, så sig det! Ofte findes snildt en løsning på at få det repareret, men hvis ikke KFV ved det, er det umuligt at gøre noget ved.

§7: Ved lån af teltet skal nedenstående kontrakt udfyldes

§8: KFV har ikke en ansvarsforsikring for skader, som teltet måtte forvolde. Det pålægger låneren selv at stå for sådan en forsikring eller garanti.

§9: Det pålægger låneren at afhente og aflevere teltet.

§10: Hvis der opdages fejl på teltet under opslagning, skal KFV straks underrettes, så der ikke senere opstår tvivl om hvornår fejlen opstod

Kontakt

​Telefon: 4056 1386

E-mail: halo@fiberpost.dk

Find os

Skadevej 10
8765 Klovborg 

Samarbejde

Klovborg Friskole

www.klovborgnet.dk - byens borgere